Nieuws & Blogs

Acht op de tien Nederlanders aanwezig op social media

Het aantal Nederlanders dat gebruikmaakt van social media blijft toenemen: inmiddels maken acht op de tien Nederlanders gebruik van minimaal één sociaal platform. Hoewel het gebruik onder jongeren nauwelijks is veranderd, is vooral de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar bezig met een enorme inhaalslag. Onder deze gebruikers is het gebruik gestegen van 70 procent in 2014 naar 83 procent in 2016.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek naar aanleiding van het verschijnen van hun publicatie ‘ICT, Kennis en Economie 2017’. Ook onder 65-plussers nam het socialmedia-gebruik flink toe van 26 procent in 2014 naar 39 procent in 2016. Door de toenemende adoptie van social media onder oudere leeftijdsgroepen, wordt het verschil in het socialmedia-gebruik tussen jongeren en ouderen kleiner.

Berichten uitwisselen

Driekwart van de 12-plussers die gebruikmaken van social media, geeft aan berichten met anderen uit te wisselen, bijvoorbeeld via WhatsApp of Skype Messenger. Vooral onder 45-plussers nam het direct uitwisselen van berichten een grote vlucht, mede door het toegenomen smartphonebezit. Ook de deelname aan andere sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn nam in de periode 2014-2016 licht toe.

Hoger opgeleiden vaker aanwezig op social media

Daarnaast onderzocht het CBS of er nog een verschil te vinden is tussen verschillende opleidingsniveaus. Uit hun onderzoek blijkt dat 91 procent van de Nederlanders met een hoger opleidingsniveau aanwezig is op sociale netwerken, tegen 83 procent van de middelbaar opgeleiden en 66 procent van de lager opgeleiden. Het verschil naar opleidingsniveau komt vooral sterk naar voren bij deelname aan professionele netwerken zoals LinkedIn.

Terug naar overzicht